Pre Loader

עריכת צוואה בפני נוטריון או רשות

צוואה בעל פה? כיצד ?

משה, הגיבור בסיפורינו, הנו גרוש החי עם חברה שנים רבות ולו שלושה ילדים (להם אין ילדים משותפים).

במשך השנים צבר משה מספר נכסי נדל"ן, כספים ומניות ובהיותו חששן מטבעו מאז ומתמיד, חש אי נוחות רבה לאור סיפורים ששמע אודות מריבות בין יורשים, חשש מכך שרק ילדיו יירשו אותו וחברתו לחיים לא תזכה ליהנות מרכושו על אף אהבתו אליה.

משה, אשי עסוק, עמד בפני נסיעה לחו"ל כשלפתע הבין כי הוא עצמו לא הורה מה יעשה ברכושו לאחר אחרית ימיו, כך שציפורה אהובתו עלולה למצוא את עצמה חסרת כל ומשלכת מביתו של משה לאחר מותו.

הואיל והיה מדובר בשעת אחר הצהריים וטיסתו של משה נועדה לשעות הבקר המוקדמות, צלצל משה לעורך דינו שהנו גם נוטריון בהסמכתו.

עו"ד יוני הנוטריון, לא היה יכול לפגוש את חברו משה באותו ערב ולכן יעץ לו בשל צוק הזמנים, כי משה יגיד לו את דברי הצוואה שברצותו לצוות בטלפון כבר באותה שיחה, הוא יוני הנוטריון, יעלה אותם על הכתב, יקריא את אשר כתב ולאחר שמשה יאשר כי אלו דברי צוואתו, יאשר אותה יוני כצוואה בפני רשות לכל דבר ועניין.

צוואה הנו המסמך המשפטי המהותי והחשוב שהאדם יכול לערוך בחייו, שהרי, חתימה על חוזה לרכישת דירה או רישת רכב או כל נכס אחר, חשובים ככל שיהיו, מתייחסים לאותו נכס בלבד בעוד שהצוואה הנה מסמך הכולל בדרך כלל את כל הרכוש שצבר המצווה בחייו ואף רכוש שיצבור בעתיד.

הצוואה נותנת לידי המצווה כח ושיקול דעת להורות את שיעשה ברכושו לאחר אחרית ימיו ובמאמרים עתידיים נפרט על ההשלכות הכלכליות, מיסים ועוד שניתן להסדיר בערכית צוואה לאחר יעוץ מקצועי ביד עו"ד המתמחה בתחום.

עיננו הרואות כי על אף חשיבות הסמך ניתן לעורכו גם בעל פה ואפילו בשיחת טלפון ובלבד שהנוטריון המאשר את הצוואה הנו איש מקצוע הבקיא ברזי התחום שכאמור רק אנשי מקצוע בקיאים בתחום מכירים את האפשריות והכלים שנתן המחוקק בידם הנאמנות.

עניין זה עמד כבר במבחן הפסיקה כאשר גם בית המשפט העליון אישר תוקפה של צוואה שנערכה בשיחת טלפון והכיר בה כצוואה בפני רשות כאמור בסעיף 22 ז' לחוק הירושה תשכ"ה.

גיבורנו משה חזר מחו"ל אחרי חופשה מהנה ושוב פנה לעו"ד ונוטריון יוני אשר הפעם קבע אתו פגישה מסודרת ויחד ערכו צוואה אחרת אף היא בפני רשות ושוב שולמה אגרת נוטריון כקבוע בחוק, אלא שהפעם נערכה הצוואה בכתב והיא הרי מבטלת כל צוואה אחרת קודמת.

מאמר זה, נכתב בשיתוף בין עוה"ד רונן צבי סימון ועו"ד ונוטריון צבי שיינברום.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.