Pre Loader

תקיפת ילדים – הדין הפלילי בחיק המשפחה

משרדנו ייצג אב כנגדו נטען שתקף את בתו המתבגרת.

לאחר בדיקות וחקירות שערכנו עלה בידנו להוכיח בהליך שימוע כי לא הייתה תקיפה ולמעשה המדובר בהסתה על רקע סכסוך משפחתי מתמשך.

כאמור הפרקליטות קבלה את טיעוננו ולא הוגש כתב אישום, תיק החקירה במשטרה נסגר וכך גם ההליכים בפני מחלקת הרווחה.

English (אנגלית) Português (פורטוגזית - ברזיל)

תקיפת ילדים – הדין הפלילי בחיק המשפחה

עו"ד רונן צבי סימון ועו"ד צבי שיינברום