Pre Loader

דיני שטרות בדיני משפחה

משרדנו ייצג יורשים בתיק התנגדות בו נטען כי צ'ק שנתנה המנוחה לא כובד (ע"ס מאות אלפי ₪).

לאחר דיונים ארוכים שכללו חוות דעת גרפולוגיות וחקירת מספר רב של עדים עלה בידנו לשכנע כי למעשה עת חתמה המנוחה לכאורה על הצ'ק , היא לא הייתה כשירה משפטית לחתום ולהתחייב ולפיכך גם עיזבונה הופטר מהחיוב.

דיני שטרות בדיני משפחה

עו"ד רונן צבי סימון