Pre Loader

פיצוי גבוה למרות הגיל המבוגר

למשרדנו הגיע לקוחה מבוגרת בת למעלה מ 80 ונפצעה במהלך נסיעה בתחבורה ציבורית.

לאחר בחינת התיק, סברנו כי הפיצוי המוקדם שהוצעה ע"י חברת הביטוח, נמוך מהמגיע.

כתוצאה מעבודתנו המאומצת זכתה הלקוחה אחרי חודשים ספורים בפיצוי הגבוה ב 800% מהסכום הראשוני שהוצע לה.

English (אנגלית) Português (פורטוגזית - ברזיל)

פיצוי גבוה למרות הגיל המבוגר

עו"ד צבי שיינברום