Pre Loader

קביעת דמי מזונות קטנים בהליך פשיטת רגל

לקוח של המשרד הנמצא בהליך פש"ר ביקש מבית המשפט לקבוע את גובה מזונות עבור הקטינים שבהם הוא חייב לשלם במהלך ההליך.

בבית המפשט לענייני משפחה נקבע לפני כ 5 שנים בעניינו, שעליו לשלם 6.000 ₪ לחודש. סכום זה שולם במהלך 4 שנים עד לכניסת הלקוח בהליכי פש"ר.

אחרי החלפת בקשות ותגובות רבות מצד החייב (הלקוח), גרושתו, המנהל המיוחד (הנאמן) והכונס נכסים הרשמי, השתכנע כב' ביהמ"ש לפש"ר כי התשלום הראוי במהלך ההליך יהיה 2.800 ₪ ולא יותר וכך נפסק.

קביעת דמי מזונות קטנים בהליך פשיטת רגל

עו"ד צבי שיינברום