Pre Loader

קבלת הפטר לאלתר ללא צורך בהמשך תשלומים חודשים

פסק דין תקדימי בבית המשפט המחוזי בירושלים

 

הגשנו בשם לקוח, בקשה למתן צו כינוס במסגרת תיק פשיטת רגל (עפ"י החוק שקדם לחוק החדש שייכנס לתוקף ב 15.9.19). כבר בדיון הראשון שהתקיים עפ"י החוק לאחר 18 חודש אחרי מתן צו הכינוס, הועלו ע"י המנהל המיוחד והכונס נכסים יחד "תהיות וספקות" בדבר אמינותו של המבקש (טענות הנוגעות לתום הלב של המבקש) ועוד טענות רבות בדבר התנהלותו במהלך הליך פשיטת הרגל.

משרדנו לא וויתר ונלחם בכל טענות השווא בצורה עיקשת עד שלבסוף בלי צורך בדיון נוסף (למרות שנקבע כזה), הכנ"ר והמנהל המיוחד הסכימו שניהם לתת למבקש הפטר לאלתר ואף נפטר מבלי שנדרש לשלם מעבר ל 20 התשלומים ששילם במהלך ההליך.

English (אנגלית) Português (פורטוגזית - ברזיל)

קבלת הפטר לאלתר ללא צורך בהמשך תשלומים חודשים

צבי שיינברום, עו"ד ונוטריון