Pre Loader

הסכמי ממון ותוקפם

משרדנו ייצג גבר שהוגשה כנגדו תביעה על ידי מי שהייתה בת זוגו.

המדובר בבני זוג שחיו יחדיו למרות שלא נשאו מעולם ולהם ילדים משותפים.

לכל אחד מבני הזוג היו נכסים זכויות וחובות עוד מהתקופה שלפני תחילת החיים המשותפים כזוג וכן צברו רכוש וחובות לאחר תחילת החיים.

לאחר מספר שנים של חיים משותפים ערכו ביניהם הצדדים הסכם בו בקשו להבטיח כל אחד את זכויותיו ואת הביטחון שלא ייתבע על חובות והתחייבויות של בן הזוג השני.

לאחר מספר שנים הגישה האישה תביעות כנגד הלקוח שלנו שם בקשה לקבל מחצית מהרכוש והזכויות שעל שם האיש.

טיעוני התובעת כנגד ההסכם היו שזה הסכם ממון שלא אושר על פי החוק וגם אם המדובר בהסכם העונה על דרישות החוק, תנאי ההסכם נכפו עליה.

לאחר דיונים רבים, חקירות ארוכות ועדים רבים קיבל בית המשפט לענייני משפחה את טענות הלקוח שלנו כי המדובר בהסכם תקף שכן הוראות חוק יחסי ממון לא חלות עליו מהסיבה שבני הזוג לא נשאו.

באשר לטענות על כפייה ואיומים, הוכח כי ההסכם אינו מקפח את זכויות הצדדים וכי למעשה ההוראות נוסחו כך שהתובעת קבלה בהסכם זכויות שלא היו לה קודם וכן כי הצדדים הסתמכו על ההתחייבויות בהסכם וכי אי כיבוד ההסכמות תחטא למטרת ההסכם שכאמור נקבע לגביו כי הוא חוקי ומחייב.

תוצאות ההליך הייתה כי הלקוח שלנו זכה, תביעת האישה נדחתה ובית המשפט קיבל את מלוא הטענות של הלקוח שלנו.

הסכמי ממון ותוקפם

עו"ד רונן צבי סימון

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support