Pre Loader

Achievements: תאונות מכל הסוגים

למשרדנו הגיע לקוחה מבוגרת בת למעלה מ 80 ונפצעה במהלך נסיעה בתחבורה ציבורית. לאחר בחינת התיק, סברנו כי הפיצוי המוקדם שהוצעה ע"י חברת הביטוח, נמוך מהמגיע. כתוצאה מעבודתנו המאומצת זכתה הלקוחה אחרי חודשים ספורים בפיצוי הגבוה ב