Pre Loader

Achievements: קבלת מעמד בישראל

משרדנו מטפל מזה שנים רבות בלקוחה שהגיע ארצה בהיותה תינוקת עם הוריה. לאחר מספר שנים נדרשו בני המשפחה ע"י משרד הפנים לעזור את מדינת ישראל לאלתר בטענה כי המשפחה שוהה בישראל באופן בלתי חוקי ומאז, למעלה

מניעת גירוש וקבלת מעמד

רונן צבי סימון וצבי שיינברום עו"ד

משרדנו טיפל לאחרונה פנייה מאזרח זר, בגיר המתגורר בברזיל יחד עם אביו הביולוגי לטענתו שלטענתו הנו אזרח ישראל ולפיכך ביקש שנגיש עבורו מעמד כאזרח ישראלי בהיותו בן של ישראלי. בידיהם היה מסמך "כשר" לפי החוק הברזילאי

אמנת האג – אפוסטיל בבית המשפט

רונן סימון צבי וצבי שיינברום עו"ד

משרדנו טיפל לאחרונה פנייה מאזרח זר, בגיר המתגורר בברזיל יחד עם אביו הביולוגי לטענתו שלטענתו הנו אזרח ישראל ולפיכך ביקש שנגיש עבורו מעמד כאזרח ישראלי בהיותו בן של ישראלי. בידיהם לא היה כל מסמך מלבד מספר

התעקשות עד לקבלת פסק הדין הרצוי   לאחרונה, משדרנו ניהל מאבק עיקש בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב בעניין קביעת אבהות. היועץ המשפטי לממשלה התנגד מסיבות שונות ואף משונות למתן הסכמתו לביצוע הבדיקה. הצדדים ניהלו דין ודברים אף

משרדנו מלווה מזה, למעלה מ 15 שנה משפחה שהגיעה לישראל מבריה"מ דאז. בהגיעם לישראל נפלו בני המשפחה קורבן לאדם שהבטיח כי "יסדיר את מעמדם בישראל", נטל את כל מסמכיהם ונעלם. מאז, ניסתה המשפחה להסדיר את שהייתה בארץ

אחרי 20 שנה, קיבלה מעמד חוקי בישראל

עו"ד רונן צבי סימון ועו"ד צבי שיינברום