Pre Loader

היהודי בעקבות פסקת בג"ץ

 

 

בעקבות פסיקת בג"ץ ראיתי לנכון לעלות סרטו קצר המסביר את הבעייתיות של המצב ששורר בישראל מאז הקמתה

ברור שלא נפתור בעיות באמצעות חקיקה או בתי משפט אלא באמצעות הכרעה פוליטית וככל שזו תתקבל מהר יותר, יהיה למדינה טוב יותר.