Pre Loader

להיות אב ללא נישואין – הזכויות והחובות מהורות ללא זוגיות

החיים המודרניים שינו את שהכרנו לעניין "התא המשפחתי" וכיום אנו נתקלים בצורות שונות של תא משפחתי והורות ללא נישואין הולכת וצוברת תנופה ומכאן השאלה האם יש נפקות לאב שאינו מקיים קשרי זוגיות עם אם ילדיו?

כללי:

כמקובל, נביא לכם סיפור אמיתי אבל כמובן שכל פרט מזהה שונה כדי לשמור על פרטיותם של הצדדים המעורבים.

 האב הוא דודי, יהודי ורו"ח מצליח בשנות ה-40 לחייו.

לדודי היו בנות זוג רבות אולם עם אף אחת מהן לא הצליח לקשור קשר ארוך ובטח שלא הגיע למצב בו זוגיות וחיים משותפים עלו לדיון.

דודי חש כי הגם שאינו בזוגיות הרי שהוא בשל להורות ורצון האבהות מפעם בו.

כאמור, מחד דודי במצב בו הקריירה שלו מצליחה ואינו מוכן להתחייב לזוגיות ולא מצא את אשת חלומותיו ומאידך, הוא מבקש להיות כבר אב לילד שהרי אינו רוצה להיות אב  מבוגר וברצונו לקחת חלק בלתי נפרד בחיי ילדו.

הורות ללא זוגיות:

כפי שיותר ויותר עושים כיום פנה דודי אל אתרים המתמחים בתחום ולאחר מספר לילות בהם סרק שוב ושוב את ההצעות מצא דודי את מי שהוא רואה בה אם ראויה לילדו ומי שלפחות בשלב ראשוני זה, לדעתו יוכלו לשמש הורים טובים ומיטיבים לילד.

לאחר מספר התכתבויות דרך המרשתת נפגשו דודי ושוש ומשמצאו האחד את השנייה מתאימים למטרת הולדת הילד אף החלו לנסות ולנסח בעצמם הסכם ובו קבעו את הסדרי השהייה של כ"א מהם עם הילד ואת חיובי המזונות.

ההתקשרות והלידה:

לאחר כחצי שנה של ניסיונות הפרייה נקלטה שוש להריון מזרעו של דודי ובמז"ט נולד להם בן חמוד ובריא.

בתחילה, הכל התנהל כפי שדודי ציפה ולמרות שהתינוק היה בביתה של שוש, הורשה דודי לבא ולבקרו  ולקחת חלק בלתי נפרד  מגידולו אלא שבסמוך לאחר ברית המילה החלה שוש לבא אל דודי בטענות שונות כאשר היא מלינה על כי דודי מגיע "יותר מידי" לבקר ובאופן הטורד את שלוות חייה וסדר יומה וכן טענה שדודי אינו מעביר כספים למימון מזונותיו ומדורו של הילד.

דודי נזעק והזכיר לשוש כי נסחו ביניהם מסמך שהגם שלא נחתם הרי מיצה את כל הסכמותיהם לעניין גידול הילד שייוולד.

שוש התכחשה להסכמות והסבירה לדודי כי נועצה בעו"ד שהסביר לה כי אין בהסכמות שהיו עוד בטרם הלידה כדי להוות "פסיקה" ואף אם היו חותמים על מסמך שכזה עדיין אינו מחייב שכן לא ניתן היה לצפות את צרכי הילד בטרם הרתה ובטרם נולד.

העניינים המשפטיים:

עד כאן סיפורנו ולהלן ניתוח קצר שכמובן אינו מהווה ייעוץ מחייב אלא נועד להאיר נקודות מספר.

אכן חובת אב לשאת במזונות ילדו על פי הדין החל עליו (והכוונה בקליפת אגוז לדין הדתי החל על האב).

בהנחה שבאב יהודי עסקינן הרי שחל עליו הדין היהודי הקובע את החיוב במזונות כאשר קיימת חלוקה לפי גיל הילד וכן מזונות שחובה על האב ומזונות שהם מדין צדקה (על השוני והחיוב נדון בפעם אחרת).

בנקודה זאת של הדיון חשוב להזכיר כי לאחרונה נתנה פסיקת בית המשפט העליון ששינתה דבר בחיובי המזונות  ובעיקר את נטל הנשיאה במזונות תוך שימת דגש על זמני שהיית הקטין עם כל אחד מהוריו והכנסת כ"א מההורים.

הגם שפסק הדין מתייחס להסדריי שהייה שווים בין כ"א מההורים ולילדים מגיל 6 הרי שכיום מתרבה הפסיקה העושה שימוש בכלים המנחים והחישובים שהותוו בפסק הדין גם במקרים שבהם אין הסדרי שהייה שווים ואף קיימים הבדלי נכנסה בין ההורים ולעיתים גם כשגיל הקטין נמוך מ-6.

בענייננו הרי שהגם שבין דודי ושוש אין כל קשר זוגי ולא היה כזה ולמרות כל הסכמה אליה הגיעו, בין שחתמו על מסמך ובין אם טרם נחתם, חייב דודי במזונות ילדו ומאידך זכאי הוא לשהות עמו.

למרות שבישראל עדיין קיים החוק ובו חזקת הגיל הרך (הקובע כי קטין מתחת לגיל 6 יהיה עם אימו) הרי שרבים והולכים ומתרבים פסקי הדין המכירים בחשיבות ההורות המשותפת לקטין ולכן על אף כל הסכמה בין דודי לשוש היינו מייעצים לדודי כי ככל שהוא עומד במבחנים הקבועים ייתבע את זכותו (בהיעדר הסכמה) לעניין הסדרי השהייה והמשמורת והגם שיחויב במזונות ומדור הרי טוב ייעשה אם יבדוק זכותו כבר כיום לנסות ולהפחית החיוב וזאת כפועל יוצא מהסדרי השהייה של הילד עמו כלשכן לכשיגיע הילד לגיל 6.

 סיכום:

 כאמור, כיום מתפתחים דיני המשפחה בכלל ובעניינם של קטינים בקצב מהיר ולמעשה פסיקה רודפת פסיקה ופרשנות של אתמול הופכת להלכה מחייבת כיום.

 העניינים אף מורכבים יותר עת אנו דנים במבנה החדש של משפחה, לא רק הורים נשואים אלא כאמור לעיל כיום יכול כל אחד להגשים את זכותו שאיפתו להורות.

 לעומת כל האמור יש להיות מודעים מראש לכל חיוב והתחייבות הנובעים ממהלך כאמור ויש להיוועץ בעורך דין הבקיא בענייני משפחה שיוכל לפרוס בפני המבקש את האפשרויות לזמן הנתון ולייעץ גם אחרי במקרה של תביעת משמורת , קביעת הסדרי השהייה ומזונות הילד.

מאמר זה חובר עם שותפי, עו"ד רונן צבי סימון, מומחה בדיני משפחה וכאמור אינו מהווה כל ייעוץ, המלצה או תחליף לברור מקצועי.

 

Português (פורטוגזית - ברזיל)

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.