Pre Loader

צוואות וירושות

הגיל השלישי ונושאים הקשורים לטיפול בגיל השלישי

האם ידעתם שישנם עו"ד מומחים בגיל השלישי? עו"ד אילן גרשון מתמחה בגיל השלישי ואני ממליץ לצפות בסרטון הקצר והמאוד מעניין אילן גרשון עורך דין וכלכלן , מומחה בשירותים משפטיים להשגת שקט וביטחון לאנשי הגיל השלישי, יפוי כוח מתמשך, צוואות, הסכמי דיור מוגן, הסכמי ממון והסכמי חיים משותפים ועוד. כל זאת מתוך תחושת שליחות ומסירות, במחויבות, במקצועיות ובאדיבות.

הגיל השלישי

    האם ידעתם שישנם עו"ד מומחים בגיל השלישי? עו"ד אילן גרשון מתמחה בגיל השלישי ואני ממליץ לצפות בסרטון הקצר והמאוד מעניין בין היתר נדון בסרטון זה בהבטים השונים של היפוי כח מתמשך        אילן גרשון עורך דין וכלכלן , מומחה בשירותים משפטיים להשגת שקט וביטחון לאנשי הגיל השלישי, יפוי כוח מתמשך, צוואות, הסכמי דיור מוגן, הסכמי ממון והסכמי חיים משותפים ועוד. כל זאת מתוך תחושת שליחות ומסירות, במחויבות, במקצועיות ובאדיבות.

תיקון ותוספת לצוואה קיימת או צוואה חדשה

תיקון ותוספת לצוואה קיימת או צוואה חדשה חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") השאלה הפרקטית: כיצד לבחור את הדרך הנאותה לשנות ו/או להוסיף על צוואה קיימת? האם לכתוב צוואה חדשה או שמא די בעריכת תיקון או תוספת לצוואה קיימת? אין קיום צוואה ללא צו: סעיף 39 לחוק קובע מפורשות שלמסמך המכונה "צוואה" אין כל תוקף כל עוד לא ניתן צו: " אין לתבוע זכויות על פי צוואה ואין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום לפי הוראות הפרק החמישי." יוצא איפה שהצעד הראשון הוא לערוך

עריכת צוואה בפני נוטריון או רשות

צוואה בעל פה? כיצד ? משה, הגיבור בסיפורינו, הנו גרוש החי עם חברה שנים רבות ולו שלושה ילדים (להם אין ילדים משותפים). במשך השנים צבר משה מספר נכסי נדל"ן, כספים ומניות ובהיותו חששן מטבעו מאז ומתמיד, חש אי נוחות רבה לאור סיפורים ששמע אודות מריבות בין יורשים, חשש מכך שרק ילדיו יירשו אותו וחברתו לחיים לא תזכה ליהנות מרכושו על אף אהבתו אליה. משה, אשי עסוק, עמד בפני נסיעה לחו"ל כשלפתע הבין כי הוא עצמו לא הורה מה יעשה ברכושו לאחר אחרית ימיו,