Pre Loader

פְּשִׁיטַת רֶגֶל

פשיטת רגל 2019 – לא כפי שהכרנו

מבוא ביום 15.9.2019 ייכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- (להלן: "החוק" 2018). כוונת המחוקק היא לחולל "רפורמה מקיפה" (נוסף לרפורמות מן העבר) בתחום חדלות פירעון של יחידים ותאגידים. במאמר זה נעסוק רק בחדלות פירעון של יחידים, דהיינו פשיטות רגל. למרות שהחוק ייכנס לתוקף בעוד מספר ימים בודדים, מדינת ישראל כידוע נמצאת במצב פוליטי/משפטי "מסובך" בעקבות קיומה של ממשלת מעבר ולכן, התקנות עצמן לא ייכנסו לתקוף בשלב זה – רק בחלקן.  בין יתר מטרותיו של החוק נמצא "להציב את שיקומו הכלכלי של החייב כערך