Pre Loader

סרטונים

התנהלות נכונה

   צריכים לשקול כל הצדדים ולהתנהל לפי האפשרוחות הקיימות ולא לתת לאמוציות לשלוט ביצר שלנו

2021 התנהלות 1 מול משרד הפנים בקשה לאיחוד משפחות

הגשת בקשה ל"איחוד משפחה" או "הזמנת בן/ת זוג" ההליך במשרד הפנים יכול להדמות לסיפוריו של פרנק קפקא אם לא מכירים את התחום מומלץ לצפות בסרטון ההמשך בסדרה: התאזרחות – איחוד משפחות http://www.szajnbrum.com/he/asking-for-israeli-citizenship-2/  מומלץ לצפות בסרטון הראשון בסדרה: התאזרחות – איחוד משפחות http://www.szajnbrum.com/he/asking-for-israeli-citizenship/

התאזרחות פרק 2 – איחוד משפחות וההליכים במשרד הפנים או בקונסוליה בחו"ל

הגשת בקשה ל"איחוד משפחה" או "הזמנת בן/ת זוג" ההליך במשרד הפנים יכול להדמות לסיפוריו של פרנק קפקא אם לא מכירים את התחום   מומלץ לצפות בסרטון הראשון בסדרה: התאזרחות – איחוד משפחות http://www.szajnbrum.com/he/asking-for-israeli-citizenship/  

התנהלות הלקוח מול עורך הדין והציפיות

    הפגישה עם הלקוח הנה פגישת הכירות, פגישת חברות, פגישה מקצועית – עולם ומלאו ולא תמיד התנהלות הלקוח מקל עם עבודת הייצוג

איזו לשון אתה מדבר?

    אם ידעת שיש לשימוש בלשון הרע השלכה? האם אתה מודע שיתכן ותאלץ לשלם מחיר כבד עם הבלוג שאתה מנהל? צפיה בסרטון קצר זה יכולה לתרום הרבה לידע שלך בתחום

ידועים בציבור חלק 2

ידועים בציבור אינו הליך משפטי ואינו הליך דתי אלא פרי יצירה של החברה המודרנית. המשמעות בהכרת מעמד כזה של ידועים בציבור יכולה להיות חיובית או שלילית מאוד תלוי מאיזו זווית מסתכלים. צפו בסרטון השני ואחרון בסדרה

ידועים בציבור – חלק 1

    מי הם הנחשבים עפ"י חוק כ "ידועים בציבור"? האם בני זוג מאותו מין יכולים להיחשב כידועים בציבור? מה הן הזכויות והחובות של בני הזוג המוכרים כיודעים בציבור? עו"ד צבי רונן סימון ועו"ד ונוטריון צבי שיינברום

היהודי בעקבות פסקת בג"ץ

    בעקבות פסיקת בג"ץ ראיתי לנכון לעלות סרטו קצר המסביר את הבעייתיות של המצב ששורר בישראל מאז הקמתה ברור שלא נפתור בעיות באמצעות חקיקה או בתי משפט אלא באמצעות הכרעה פוליטית וככל שזו תתקבל מהר יותר, יהיה למדינה טוב יותר.