כללי

קטינים ויציאתם לחו"ל מישראל

מעברי הגבול: מעברי הגבול הם כידוע "שערי המדינה", דרכם נכנסים ויוצאים אזרחי המדינה, תיירים, עובדים זרים ודיפלומטים אבל לא רק, היות וכידוע דרך אותם השערים, עוברים עבריינים ומתבצעות עבירות פליליות רבות ומגוונות כגון: פעולות טרור, בריחה מהמדינה של חייבים ו/או עבריינים, "חטיפת ילדים" כהגדרת "אמנת האג, סחר באברים (אברי אדם), סחר בקטינים לצרכי אימוץ בלתי חוקי, סחר בקטינים לצרכי זנות, ועוד כהנה וכהנה מַרְעִין בִּישִׁין, הקטין והדרכון ישראלי: כל אזרח, כולל הקטינים שבהם, זכאי להחזיק בדרכון (או מסמך נסיעה אחר במקרים מסוימים), ועצם קיומו של הדרכון בתוקף, מהווה אישור גורף

נהיגה בקלות ראש

  נהיגה בקלות ראש   החל מהיום 5/12/17 קיבל משרד התחברה המלצות המשטרה לפיהן הקנס על העבירות לפי סעיפים 21 ו 28 רבתי לתקנות התעבורה יגדלו ל 1,000 שקל ובנוסף ל 8 הנקודות שהנהג יחויב בהן. מה היא נהיגה בקלות ראש? זהו דווקא עניין פשוט והתשובה היא שנהיגה בקלות ראש היא הנהיגה שבהתאם ל"אדם הסביר" נחשבת כנהגיה בקלות ראש! ומי כאן שיש לברר מי הוא האדם הסביר? גם זו שאלה טובה והתשובה פשוטה גם היא: האדם הסביר הוא אותו שופט שיישב בדיון שלך ומכאן