דיני משפחה ואישות

קטינים ויציאתם לחו"ל מישראל

מעברי הגבול: מעברי הגבול הם כידוע "שערי המדינה", דרכם נכנסים ויוצאים אזרחי המדינה, תיירים, עובדים זרים ודיפלומטים אבל לא רק, היות וכידוע דרך אותם השערים, עוברים עבריינים ומתבצעות עבירות פליליות רבות ומגוונות כגון: פעולות טרור, בריחה מהמדינה של חייבים ו/או עבריינים, "חטיפת ילדים" כהגדרת "אמנת האג, סחר באברים (אברי אדם), סחר בקטינים לצרכי אימוץ בלתי חוקי, סחר בקטינים לצרכי זנות, ועוד כהנה וכהנה מַרְעִין בִּישִׁין, הקטין והדרכון ישראלי: כל אזרח, כולל הקטינים שבהם, זכאי להחזיק בדרכון (או מסמך נסיעה אחר במקרים מסוימים), ועצם קיומו של הדרכון בתוקף, מהווה אישור גורף

Border Crossing with Minors

Preparation of exit and reentry travel permits for minors Traveling to foreign countries Border crossings The border crossings are known as “the entry gates of a state,” through which citizens, tourists, foreign workers and diplomats enter and leave, but not only those, since offenders and criminals also pass through the same gates, and criminal offenses are attempted: Acts of terrorism may occur, Criminals and / or debtors attempt to escape or flee from the country, “Child abduction” as defined in the Hague Convention, occurs Trafficking of transplant

פשרה או מלחמה – מה עדיף?

זאת גישתם של אלו הבאים לבקש ייעוץ משפטי במהלך המשבר בו הם שרויים בחיי הזוגיות שלהם והרי רב רובם של המקרים הינם גירושין בשל משבר אמון או מחלוקות קשות כאשר יצר הנקמה פועם ומניע את המבקש. לדאבוננו הרב, לבני אדם רבים יצר הנקמנות גובר על הגיון הבריא ולא אחת מסך הנקמנות מסתיר כל דרך רציונאלית לפיתרון שכן כל המניע אותם הוא הרצון להתנקם בבן הזוג (או בבת הזוג) שרק עד לפני זמן רב היה או הייתה בחיר (ת) ליבו (ה). לפני מספר