Pre Loader

דיני משפחה ואישות

מה היא הכתובה בישראל 2023

כְּתובָּה מה יא כתובה במדינת ישראל בשנת 2023? האם מדובר רק במסמך "מסורתי שמצטלם יפה" כגון "טקס שבירת הכוס" או שמא עסקנים במסמך "משפטי מחייב"? התשובה הנה חד משמעית: גם כיום בשנת 2023 מדובר במסמך משפטי מחייב שנלווה לקידושין, אשר בו מפורטים חובות הבעל כלפי אשתו, ובעיקר התחייבותו הכספית במקרה שהצדדים יתגרשו (גירושין יהודיים בבית דין) או במקרה בו האישה תתאלמן. בשטר הכתובה, מתחייב הבעל לזון, ולפרנס ולכבד את אשתו, בהתאם לנאמר בתורה "שארה כסותה ועונתה לא יגרע". זהו מקור ההלכתי לחיוב ועכשיו

המשמורת אינה קיימת עוד

ענייני משמורת עברו מהפכות, שינויים וטלטלות אבל לבסוף הוחלט כי … כדי להבין, תצפו בסרטון הקצר כפי שמציג שותפי, עו"ד רונן צבי סימון

הסכמים פיקטיביים? מה זה?

    הסכמים לא תמיד נכתבו בתום לב הסכם ממון, הסכם חיים משותפים,    בכלל הסכמים: זהירות ! מוקשים בדרך

התנהלות נכונה

   צריכים לשקול כל הצדדים ולהתנהל לפי האפשרוחות הקיימות ולא לתת לאמוציות לשלוט ביצר שלנו

התנהלות הלקוח מול עורך הדין והציפיות

    הפגישה עם הלקוח הנה פגישת הכירות, פגישת חברות, פגישה מקצועית – עולם ומלאו ולא תמיד התנהלות הלקוח מקל עם עבודת הייצוג

ידועים בציבור חלק 2

ידועים בציבור אינו הליך משפטי ואינו הליך דתי אלא פרי יצירה של החברה המודרנית. המשמעות בהכרת מעמד כזה של ידועים בציבור יכולה להיות חיובית או שלילית מאוד תלוי מאיזו זווית מסתכלים. צפו בסרטון השני ואחרון בסדרה

ידועים בציבור – חלק 1

    מי הם הנחשבים עפ"י חוק כ "ידועים בציבור"? האם בני זוג מאותו מין יכולים להיחשב כידועים בציבור? מה הן הזכויות והחובות של בני הזוג המוכרים כיודעים בציבור? עו"ד צבי רונן סימון ועו"ד ונוטריון צבי שיינברום