אשרות באופן כללי

קטינים ויציאתם לחו"ל מישראל

מעברי הגבול: מעברי הגבול הם כידוע "שערי המדינה", דרכם נכנסים ויוצאים אזרחי המדינה, תיירים, עובדים זרים ודיפלומטים אבל לא רק, היות וכידוע דרך אותם השערים, עוברים עבריינים ומתבצעות עבירות פליליות רבות ומגוונות כגון: פעולות טרור, בריחה מהמדינה של חייבים ו/או עבריינים, "חטיפת ילדים" כהגדרת "אמנת האג, סחר באברים (אברי אדם), סחר בקטינים לצרכי אימוץ בלתי חוקי, סחר בקטינים לצרכי זנות, ועוד כהנה וכהנה מַרְעִין בִּישִׁין, הקטין והדרכון ישראלי: כל אזרח, כולל הקטינים שבהם, זכאי להחזיק בדרכון (או מסמך נסיעה אחר במקרים מסוימים), ועצם קיומו של הדרכון בתוקף, מהווה אישור גורף

יציאה וכניסה לשטחה של מדינת ישראל עם קטינים – המדריך המקוצר

 מבוא: חל בלבול כללי בין יציאה מן הארץ וכניסה למדינות אחרות – מדובר בשני תחומים שונים לחלוטין עם כללים והתנהגויות שונות. מסמך זה מחולק בשני פרקים: יציאה מישראל וכניסה למדינה זרה. העולם נזהר: מחד גיסא, העולם באופן כללי עודנו אכזר כלפי חסרי ישע ועל השלטונות לעשות ככל שבידם כדי למנוע פגיעה בקטינים חסרי ישע uמאידך גיסא, יש צורך לקיים מדיניות של מעברים פתוחים בתוך המדינות ובין המדינות שבהן קיים מעבר גבול "חופשי" (העדר סכסוך ביניהן).  מעברי הגבול: מעברי הגבול הם כידוע "שערי המדינה", דרכם נכנסים ויוצאים