Pre Loader

Our Blog

ידועים בציבור – חלק 1

    מי הם הנחשבים עפ"י חוק כ "ידועים בציבור"? האם בני זוג מאותו מין יכולים להיחשב כידועים בציבור? מה הן הזכויות והחובות של בני הזוג המוכרים כיודעים בציבור? עו"ד צבי רונן סימון ועו"ד ונוטריון צבי שיינברום

היהודי בעקבות פסקת בג"ץ

    בעקבות פסיקת בג"ץ ראיתי לנכון לעלות סרטו קצר המסביר את הבעייתיות של המצב ששורר בישראל מאז הקמתה ברור שלא נפתור בעיות באמצעות חקיקה או בתי משפט אלא באמצעות הכרעה פוליטית וככל שזו תתקבל מהר יותר, יהיה למדינה טוב יותר.

תחולתם של סעיף 7 (א) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 וסעיף 12 חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, מה ביניהם, הרציונל והבעייתיות

לפני שנצלול לתוך הסוגייה, אבקש לפתוח בשלושה סיפורים קצרים ובסוף המאמר אקשור ואחבר בין תוכן המאמר ושלושת הסיפורים. קרול דואק: דואק הנה פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטה אוקספורד בארה"ב, חוקרת, מרצה מבוקשת ומחברת ספרים, מחקרים ומאמרים רבים. דואק ערכה מחקר מעמיק ואף מהפכני בתחום הפסיכולוגיה החינוכית (מחקר בן 4 שלבים). בשלב א' של המחקר, לקחו מספר ילדים בני עשר שחולקו לשתי קבוצות באופן אקראי כאשר כל אחת מהן קיבלה מבחן "מאתגר", אך תואם למדי לגילם. במבחן זה, כמעט כל הילדים "הצליחו". השוני בין הקבוצות היה

דיני עבודה במצבי משבר – הזכויות

צמצום היקף משרה או הפחתה בשכרגם כאשר מדובר בצעדים זמניים לתקופת משבר הקורונהעשויים לזכות את העובד במקרים מסוימים בזכויות שונות שכן הם מהווים הפרה של הסכם העבודה והרעה מוחשית בתנאי ההעסקה. בסרטון הבא נסקור חלק מהמקרים בהם נתקלים עובדים בשל השפעות מחלת הקורונה על המשק הישראלי עו"ד יעל חמאמה גוטפריד, חברת לשכת עורכי הדין משנת 2018. עוסקת בנזיקין וביטוח, ביטוח לאומי, דיני עבודה.

התאזרחות – איחוד משפחות וההליכים במשרד הפנים או בקונסוליה בחו"ל

בסרטון זה, תוכלו ללמוד על קצה המזלג, כיצד למנוע תסבוכת בהגשת בקשה במשרד הפנים. בקשה בהתאם להליך "התאזרחות מתוקף נישואין וזוגיות" מדובר בהליך הדורש ידע, סבלנות והכנה מיטבית של המסמכים לפני הגשתם במשרד הפנים

התאזרחות – איחוד משפחות

בסרטון זה, תוכלו ללמוד על קצה המזלג, כיצד למנוע תסבוכת בהגשת בקשה במשרד הפנים. בקשה בהתאם להליך "התאזרחות מתוקף נישואין וזוגיות" מדובר בהליך הדורש ידע, סבלנות והכנה מיטבית של המסמכים לפני הגשתם במשרד הפנים