Pre Loader

Our Blog

דיני עבודה במצבי משבר – הזכויות

צמצום היקף משרה או הפחתה בשכרגם כאשר מדובר בצעדים זמניים לתקופת משבר הקורונהעשויים לזכות את העובד במקרים מסוימים בזכויות שונות שכן הם מהווים הפרה של הסכם העבודה והרעה מוחשית בתנאי ההעסקה. בסרטון הבא נסקור חלק מהמקרים בהם נתקלים עובדים בשל השפעות מחלת הקורונה על המשק הישראלי עו"ד יעל חמאמה גוטפריד, חברת לשכת עורכי הדין משנת 2018. עוסקת בנזיקין וביטוח, ביטוח לאומי, דיני עבודה.

התאזרחות – איחוד משפחות וההליכים במשרד הפנים או בקונסוליה בחו"ל

בסרטון זה, תוכלו ללמוד על קצה המזלג, כיצד למנוע תסבוכת בהגשת בקשה במשרד הפנים. בקשה בהתאם להליך "התאזרחות מתוקף נישואין וזוגיות" מדובר בהליך הדורש ידע, סבלנות והכנה מיטבית של המסמכים לפני הגשתם במשרד הפנים

התאזרחות – איחוד משפחות

בסרטון זה, תוכלו ללמוד על קצה המזלג, כיצד למנוע תסבוכת בהגשת בקשה במשרד הפנים. בקשה בהתאם להליך "התאזרחות מתוקף נישואין וזוגיות" מדובר בהליך הדורש ידע, סבלנות והכנה מיטבית של המסמכים לפני הגשתם במשרד הפנים

מזונות קטינים בצל משבר הקורונה 2020

אין ספק כי התקופה האחרונה מציבה בפנינו קשיים  רבים בכל תחומי החיים ובייחוד בתחום הכלכלי. גרושים וגרושות נתקלים בקשיים ייחודיים, כך למשל בעניין תשלום המזונות מחד גיסא וגבייתם מאידך גיסא. המציאות בה רבים פוטרו מעבודתם או הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) והסגר שנכפה עלינו מביאים להוצאות עודפות אותן איש לא צפה. ככלל פסיקת מזונות, זמניים וקבועים, ככל פסק דין הנה מחייבת. על אף האמור הרי שחלקכן/ם כבר נתקלתן/ם במושג הגדלת/הקטנת מזונות בשל "שינוי נסיבות מהותי". אכן הדין מאפשר לתבוע שינוי בגובה החיוב כאשר המחסום שעל