Pre Loader

פשיטת רגל וניהול חובות מול נושים

מה לצפות מעוה"ד שמטפל בתיק שלך?

זו איננה שאלה סתמית. על שאלה זו ועל תשובתה אתה חייב לתת את הדעת לפני שאתה מחליט מי ייצג אותך בתיק מסוים.

לרוב, עוה"ד נתפסים בעיני הציבור ככאלה שיכולים בצורה זו או אחרת להגיע למטרה שהלקוח מציב בפניהם או במילים אחרות: הלקוח מצפה שעוה"ד שלו יזכה בתיק! אגב, שני הצדדים מצפים שעוה"ד שלהם יזכה בתיק באותה מידה ומכאן נשאלת השאלה מהי זכייה בתיק?

אם אתם יכולים בסופו של ההליך להתחיל "דף חדש" בחייכם, אתם וודאי המנצחים הגדולים ובדיוק למטרה זו אנו מכוונים את הטיפול בתיק.

הניסיון והמקצועיות של עורך הדין בתיק שלכם, הם אלו שקובעים כמה מהר וכמה חלק תפתחו דף חדש בחייכם!

 

התנהלות נכונה בהליכי פשיטות רגל