TZVI

צבי שיינברום, עו

About צבי שיינברום, עו"ד ונוטריון

This author צבי שיינברום, עו"ד ונוטריון has created 21 entries.

תיקון ותוספת לצוואה קיימת או צוואה חדשה

תיקון ותוספת לצוואה קיימת או צוואה חדשה חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") השאלה הפרקטית: כיצד לבחור את הדרך הנאותה לשנות ו/או להוסיף על צוואה קיימת? האם לכתוב צוואה חדשה או שמא די בעריכת תיקון או תוספת לצוואה קיימת? אין קיום צוואה ללא צו: סעיף 39 לחוק קובע מפורשות שלמסמך המכונה "צוואה" אין כל תוקף כל עוד לא ניתן צו: " אין לתבוע זכויות על פי צוואה ואין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום לפי הוראות הפרק החמישי." יוצא איפה שהצעד הראשון הוא לערוך

קטינים ויציאתם לחו"ל מישראל

מעברי הגבול: מעברי הגבול הם כידוע "שערי המדינה", דרכם נכנסים ויוצאים אזרחי המדינה, תיירים, עובדים זרים ודיפלומטים אבל לא רק, היות וכידוע דרך אותם השערים, עוברים עבריינים ומתבצעות עבירות פליליות רבות ומגוונות כגון: פעולות טרור, בריחה מהמדינה של חייבים ו/או עבריינים, "חטיפת ילדים" כהגדרת "אמנת האג, סחר באברים (אברי אדם), סחר בקטינים לצרכי אימוץ בלתי חוקי, סחר בקטינים לצרכי זנות, ועוד כהנה וכהנה מַרְעִין בִּישִׁין, הקטין והדרכון ישראלי: כל אזרח, כולל הקטינים שבהם, זכאי להחזיק בדרכון (או מסמך נסיעה אחר במקרים מסוימים), ועצם קיומו של הדרכון בתוקף, מהווה אישור גורף

יציאה וכניסה לשטחה של מדינת ישראל עם קטינים – המדריך המקוצר

 מבוא: חל בלבול כללי בין יציאה מן הארץ וכניסה למדינות אחרות – מדובר בשני תחומים שונים לחלוטין עם כללים והתנהגויות שונות. מסמך זה מחולק בשני פרקים: יציאה מישראל וכניסה למדינה זרה. העולם נזהר: מחד גיסא, העולם באופן כללי עודנו אכזר כלפי חסרי ישע ועל השלטונות לעשות ככל שבידם כדי למנוע פגיעה בקטינים חסרי ישע uמאידך גיסא, יש צורך לקיים מדיניות של מעברים פתוחים בתוך המדינות ובין המדינות שבהן קיים מעבר גבול "חופשי" (העדר סכסוך ביניהן).  מעברי הגבול: מעברי הגבול הם כידוע "שערי המדינה", דרכם נכנסים ויוצאים

הפחד מרישום פלילי

כמובן שאיש אינו צריך לפחד מרישום פלילי ואין זה גזר דין מוות עבורו אולם,ישנם מקרים רבים, אף רבים מדי לטעמי, שבהם רישוי פלילי יכול להשפיע בצורה דרמאטית על חייו של אזרח. רישום פלילי יכול להיות חסימה סופית מלגשת למכרז, להתקבל כעו"ד או במקצועות נבחרים אחרים, להתקבל לשירות המדינה ו/או לכוחות הביטחון וכיוב"ז. רישום פלילי יכול להשפיע על חייו של אזרח ישראל אף לקבל ויזה למדינה כגון ארה"ב כך שמדובר בסעד דרסטי וכוחו גדול. מה אם כן הוא רישום פלילי? רישום פלילי הנו תיעוד משטרתי

פשרה או מלחמה – מה עדיף?

זאת גישתם של אלו הבאים לבקש ייעוץ משפטי במהלך המשבר בו הם שרויים בחיי הזוגיות שלהם והרי רב רובם של המקרים הינם גירושין בשל משבר אמון או מחלוקות קשות כאשר יצר הנקמה פועם ומניע את המבקש. לדאבוננו הרב, לבני אדם רבים יצר הנקמנות גובר על הגיון הבריא ולא אחת מסך הנקמנות מסתיר כל דרך רציונאלית לפיתרון שכן כל המניע אותם הוא הרצון להתנקם בבן הזוג (או בבת הזוג) שרק עד לפני זמן רב היה או הייתה בחיר (ת) ליבו (ה). לפני מספר

הסדרת מעמד לבן זוג זר

הסדרת מעמד לבן זוג זר בהסתמך על  חיים משותפים ומגורים משותפים עם אזרח/ית  זר/ה בישראל אלפי עובדים זרים המועסקים בתחומים שונים (או כאלה שהגיעו באשרת תייר ונשארו בישראל ללא אשרה) ,כורח המציאות הוא כי אלה מעורים בחברה הישראלית ולאחר שהות ארוכה בישראל נוצרים לעיתים קשרי ידידות המתחזקים והופכים לזוגיות אמיתית בין זר/ה לישראלי , לרוב הזר שוהה בישראל בין אם באשרת תייר, אשרת עבודה ובין אם ללא אשרה. אף האינטרנט הפך לכלי להכירויות וישראלים רבים מכירים בני / בנות זוג באתרי אינטרנט שונים, אלה מעוניינים להזמין את בני/בנות הזוג