הפחד מרישום פלילי

כמובן שאיש אינו צריך לפחד מרישום פלילי ואין זה גזר דין מוות עבורו אולם,ישנם מקרים רבים, אף רבים מדי לטעמי, שבהם רישוי פלילי יכול להשפיע בצורה דרמאטית על חייו של אזרח.

רישום פלילי יכול להיות חסימה סופית מלגשת למכרז, להתקבל כעו"ד או במקצועות נבחרים אחרים, להתקבל לשירות המדינה ו/או לכוחות הביטחון וכיוב"ז.

רישום פלילי יכול להשפיע על חייו של אזרח ישראל אף לקבל ויזה למדינה כגון ארה"ב כך שמדובר בסעד דרסטי וכוחו גדול.

מה אם כן הוא רישום פלילי?

רישום פלילי הנו תיעוד משטרתי על כל אדם שנפתח כנגדו תיק במשטרה אפילו טרם משפטו ו/או הרשעתו בדין כך שרישום פלילי הופך לסעד ענישה גם אם לא הייתה זו כוונת המחוקק.

בפועל רישום פלילי הוא "רשימה או תיק ווירטואלי" במאגרי המידע של המשטרה והנגישות אליו מאוד מוגבלת אבל לא מדובר בסגירה הרמטית על אף ניסיונה של הזרוע המבצעת להקשות את הגישה אל תוך המאגר.

יותר מדי גורמים, מורשים וכאלו שאינם מורשים יכולים לגשת בקלות למאגר המידע ולשלוף משם מידע רב על כל אזרח והגרוע מכל, העבירה של השימוש הבלתי חוקי תישאר ללא ענישה כך שהחוטא יצא נשכר מחטאו.

מה הסוגים השונים של הרישום הפלילי?

הסוג הראשון:  אותם התיקים שכבר נדונו בבית המשפט השונים ואף הסתיימו בזיכוי הנאשם או באי הרשעה כפי שאנו מכנים אותם. כדאי להזכיר שמדינת ישראל אינה מצטיינת בריבוי זיכויים ורק כ 2% מכלל התיקים מסתיימים בזיכוי כשכל היתר מסתיימים בהרשעה! זו תעודת עניות למדינה ולמערכת המשפט שלה.

הסוג השני:  אותם התיקים שכבר נדונו בבית המשפט השונים והסתיימו כצפוי בהרשעתו של הנאשם.

הסוג השלישי:  אותם התיקים הממתינים לברור דין או בלשון מקצועית: תיקי מב"ד. תיקי מב"ד הם תיקים בהם הנאשם כבר נחקר באזהרה כחשוד לביצוע עבירה אבל עניינו עדיין בבדיקה של המשטרה וטרם גובשה החלטה בעניינו ו/או  ההליך המשפטי טרם הסתיים ו/או ממתין להגשת כתב אישום כנגדו.

הסוג הרביעי:  אותם התיקים "שנסגרו" או בעצם נסגרו לכאורה מכיוון שאלו תיקים שבהם המשטרה סיימה את מלאכת החקירה של החשוד, אך החליטה בסופו של דבר "לסגור את התיק" מבלי להגיש כתב אישום.

כשאני אומר "תיק סגור" אין הכוונה שהתיק נמחק מהרישום הפלילי. כל תיק ימשיך להיות חלק מהמאגר – סגור או לא.

ישנן שלוש עילות עפ"י דין לסגירת תיק:

חוסר אשמה,

חוסר ראיות,

חוסר עניין לציבור,

חוסר אשמה היא כמובן העילה המועדפת אבל זהו מצרך נדיר ורק לעתים רחוקות תיק ייסגר בשל עילה זו.

שתי העילות הנוספות הן בסופו של דבר בעלות אותה השפעה על חייו העתידים של האזרח ואין הבדל ממשי ביניהן.

עוד יצוין כי אין שום הבדל בין רישום משטרתי לרישום פלילי – בפועל זו אותה גברת בשינוי אדרת אבל יש הבדל בין רישום פלילי ועבר פלילי כמובן.

עברו הפלילי של אדם יישאר עמו כמעט לנצח ואין זה משנה מהו טיב העבירה שביצע – זהו כתם, אות קיין שיישא האדם עמו שנים רבות, רבות מדי לטעמי.

השאלה אם כן: האם ניתן למחוק רישום פלילי, מה הקושי בדבר וכיצד עושים זאת:

התשובה היא "כן ולא" וזאת משום שמחיקת אישום פלילי אינה מלאכה קלה והכל תלוי במספר גורמים כגון:

סוג התיק ואם הוגש כתב אישום,

האם הייתה הרשעה אחרי שהתנהל משפט ו/או אחרי עסקה עם הפרקליטות/תביעה,

מתי בוצעה העבירה,ועוד מספר גורמים בין היתר מיהו עוה"ד שיטפל בבקשה כי לא כל עו"ד מבין בתחום ומנוסה דיו.

הסיכויים למחיקת תיק תלויים בכל הגורמים שפורטו ועוד כהנה וכהנה.

האם לשנות את עילת סגירת התיק וכיצד עושים זאת:

שינוי עילת הסגירה המדובר בעניין בעל חשיבות בו ערך עליון כי הרי כל אזרח היה מעדיף שהתיק שנפתח כנגדו כחשוד לביצוע עבירה יסתיים וייסגר בעילת "אין אשמה" שזו העילה היחידה שלא תפריע לאזרח במאומה בעתידו.

מחד גיסא, הסיכוי לשינוי אינו גדול במיוחד, קל וחומר אם נמצאו ראיות של ממש נגד החשוד ומאידך גיסא שווה תמיד להיוועץ עם עו"ד הבקי בתחום כי ישנם מקרים רבים בהם ניתן לשנות את העילה ובכך לנקות את האזרח מכל כתם ו/או אות קיין.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.